Onze titels

€ 14,90
Boekhouders van de Holocaust - E-book

Het overzichtswerk van de Jodenvervolging in Nederland met nieuw archiefonderzoek en de laatste literatuur zowel nationaal als internationaal.Bijlage: Aanwijzingen voor Ambtenaren in Oorlogstijd.Update herziene versie ebook: geschikt voor kobo, kindle e.a: vloeiend; interactief op inhoudsopgave, voetnoten en personenregister Het overzichtswerk van de Jodenvervolging in Nederland met nieuw archiefonderzoek en de laatste literatuur zowel nationaal als internationaal. Tweede herziene druk, met bijlage: Aanwijzingen voor Ambtenaren in Oorlogstijd. De uitvoering van de Jodenvervolging met behulp van Nederlandse overheden: secretarissen-generaal, Hoge Raad, burgemeesters, bevolkingsambtenaren, spoorwegen, politie, Nederlandse kampen en het bedrijfsleven. Nederland kende van alle West-Europese landen het hoogste sterftecijfer van 75% van de Joden in Nederland. Een onderzoek naar het papieren spoor dat leidde naar een spoor van ijzer. . Recensies: . STUDIA ROSENTHALIANA Prof. Bob Moore, University of Sheffield:... 'this is a detailed and carefully constructed analysis that brings together a wealth of scholarship to present a balanced and nuanced view of what the author himself concludes by describing as 'a black page in the history of the Netherlands'. . Nederlands Dagblad: 'Boekhouders van de Holocaust beschrijft en analyseert de rol van de Nederlandse ambtenaren bij de Jodenvervolging grondig en breed, helder en systematisch. Het is een standaardwerk.'. Binnenlands Bestuur: 'De hele Trias Politica zakt door het ijs. 'Inktzwart boek over ambtenarij in WO II. Het ijzingwekkende boek over Nederlandse ambtenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.'' . Gooi- en Eemlander: 'Ambtenarij bouwde papieren Jodenkamp'. NIW, Nederlands Israëlietisch Weekblad: 'Niet eerder is dit handelen integraal en samenhangend gepresenteerd. Bakker heeft de collaboratie zorgvuldiggedocumenteerd, om antwoord te kunnen geven op de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? En daarbij: hoe moet herhaling voorkomen kunnen worden?' . 'HistoriekRecensie door Raymund SchutzWe weten dat ambtenaren soms over te veel macht beschikken, zoals de recente toeslagenaffaire bij de Belastingdienst bewijst. Tijdens de Duitse bezetting kreeg de Nederlandse ambtenarij veel macht toebedeeld. De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken Frederiks vatte dat kernachtig samen: ‘Ik ben nu de koningin, de minister en de Staten-Generaal in één persoon verenigd.’ De democratische waarborgen om de ambtelijke macht te beperken waren weggevallen.Nederlands DagbladRecensie door Willem BouwmanHet biedt een veelomvattend overzicht van de grootste en meest verstrekkende vorm van collaboratie in oorlogstijd, de medewerking van ambtenaren aan de Jodenvervolging in Nederland. Tot het met het deporteren van de Joden naar Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen.Boekhouders van de Holocaust beschrijft en analyseert de rol van de Nederlandse ambtenaren bij de Jodenvervolging grondig en breed, helder en systematisch. Het is een standaardwerk.

€ 24,95
Kinderen van de staat

De Jeugdzorg verkeert in crisis na de Jeugdwet 2015 met jeugdzorg naar de gemeenten: ondeskundige inkoop, te lage budgetten en funeste marktwerking waarbij partijen zich rijk rekenen.Kinderen van de Staat. Jeugdzorg in ademnood De wereld van de jeugdzorg staat in brand. Het is chaos. Kinderen en ook ouders zijn de slachtoffers. Er zijn wachtlijsten voor ongeveer alle soorten van jeugdzorg; hulp bij opvoedproblemen, bij leerproblemen, of bij autisme. Maar ook bij zeer ernstige psychiatrische aandoeningen als eetstoornissen of suïcidaliteit. Jaarlijks worden er zo’n 46.000 kinderen uit huis geplaatst en zitten er soms tot 3.000 kinderen in een gesloten instelling. Gemiddeld iedere week een zelfdoding. Kinderen die uit huis zijn geplaatst worden Kinderen van de Staat, maar voldoende toezicht van de staat ontbreekt. Kinderen worden toevertrouwd aan voogden en aan commerciële organisaties, waar gemotiveerde medewerkers op de vloer vaak overwerkt zijn. Marktwerking richt zich op omzet en concurrerende partijen drukken elkaar uit de markt ten koste van de kwaliteit van de jeugdzorg. Aanbestedende wethouders van gemeenten geven jeugdzorg in handen van private organisaties. Financiële structuren van die op winst beluste bedrijven zijn niet transparant. Nederland is kampioen uit huis plaatsen. Kinderen komen hier meer dan in welk ander land in pleeggezinnen of instellingen terecht. Vaak ook in gesloten instellingen voor jeugdzorg, de zogeheten JeugdzorgPlus. Ze gaan achter tralies. Er is geweld, van personeel richting kinderen en agressie tussen de jongeren onderling. Kinderen belanden er, onder het mom van veiligheid, veelvuldig in de isoleercel. Naakt met alleen een mensonterende ‘scheurjurk’ aan. Kinderen van de Staat beschrijft ook hoe kinderen die in pleeggezinnen en in – gesloten – instellingen terechtkomen, soms levenslang zijn getraumatiseerd.

€ 8,99
Kinderen van de Staat - E-book

De Jeugdzorg verkeert in crisis na de Jeugdwet 2015 met jeugdzorg naar de gemeenten: ondeskundige inkoop, te lage budgetten en funeste marktwerking waarbij partijen zich rijk rekenen.Jeugdzorg in ademnood De wereld van de jeugdzorg staat in brand. Het is chaos. Kinderen en ook ouders zijn de slachtoffers. Er zijn wachtlijsten voor ongeveer alle soorten van jeugdzorg; hulp bij opvoedproblemen, bij leerproblemen, of bij autisme. Maar ook bij zeer ernstige psychiatrische aandoeningen als eetstoornissen of suïcidaliteit. Jaarlijks worden er zo'n 46.000 kinderen uit huis geplaatst en zitten er soms tot 3.000 kinderen in een gesloten instelling. Gemiddeld iedere week een zelfdoding. Kinderen die uit huis zijn geplaatst worden Kinderen van de Staat, maar voldoende toezicht van de staat ontbreekt. Kinderen worden toevertrouwd aan voogden en aan commerciële organisaties, waar gemotiveerde medewerkers op de vloer vaak overwerkt zijn. Marktwerking richt zich op omzet en concurrerende partijen drukken elkaar uit de markt ten koste van de kwaliteit van de jeugdzorg. Aanbestedende wethouders van gemeenten geven jeugdzorg in handen van private organisaties. Financiële structuren van die op winst beluste bedrijven zijn niet transparant.